123

  • <pre class=Notice (8): Undefined index: alt [APP/views/elements/slider/slider_content.ctp, line 31]" />

 

Chính là địa chỉ website của mình mỗi khi người khác truy cập vào webite của bạn. Chẳng hạn như tên miền của mình ở đây chính là cuuhotinhoc.comTên miền này các bạn đăng ký như thế nào? Đối với những tên miền như .com.net.org.vn.com.vn… thì bạn phải đăng ký ở các đại lý tên miền và phải trả phí kích hoạt và phí duy trì hàng năm.

Tên miền